Limit podatku za 2013 r. – opierając się na wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłosił minister rolnictwa i rozwoju wsi w obwieszczeniu z 18 kwietnia 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 353).

Jak przypomina KRUS, do 31 maja każdego roku – już po rozliczeniu poprzedniego roku podatkowego – rolnik lub jego domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy niej, ma obowiązek złożyć w siedzibie KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że należny PIT od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok nie przekroczył kwoty granicznej. Do aktualnych zgłoszeń należy zastosować limit za 2012 rok – 3011 zł.