Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że z prawa do odliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nowo wybudowanego budynku lub lokalu mieszkalnego mogą skorzystać także ci podatnicy, którzy nabyli nieruchomość w stanie surowym. Organy podatkowe nie mają racji, uważając, że odliczenie przysługuje tylko w sytuacji, kiedy budowa została zakończona, a budynek lub lokal oddane do użytkowania.
Sprawa dotyczyła małżeństwa, któremu urząd skarbowy zakwestionował rozliczenie PIT za 2009 r. Urząd zarzucił, że podatnicy niesłusznie odliczyli od dochodu spłacane odsetki kredytowe. Według naczelnika nie mogli tego zrobić, ponieważ zakupili ze środków kredytowych grunt wraz z rozpoczętą budową. Nieruchomość była w stanie surowym zamkniętym z wykończeniem wnętrz, bez części zewnętrznej. W przekonaniu urzędu tego rodzaju inwestycja nie została objęta ulgą.
Małżeństwo nie zgodziło się z tą decyzją, ale izba skarbowa nie uwzględniła ich odwołania. Podatnicy poszli do sądu. Twierdzili, że warunkiem skorzystania z ulgi nie jest to, aby nowo wybudowany dom był w stanie surowym zamkniętym, wykończonym lub jakimkolwiek innym.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie uznał ich skargi i przyznał rację fiskusowi. Stwierdził, że ulga związana z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oznacza zakup takiej budowli, która została dopiero co wzniesiona, zbudowana i jest obiektem ukończonym. Ulga nie może finansować kolejnego etapu, jakim jest przejście ze stanu surowego do stanu nadającego się do użytku – wyjaśnił sąd.
Z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekł, że skorzystanie z ulgi odsetkowej nie jest uzależnione od zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, oddanego do użytkowania w myśl przepisów prawa budowlanego. Tym samym wystarczające jest nabycie go w stanie surowym. Wyrok jest prawomocny.

Odliczeń nie można stosować dłużej niż do końca 2027 r.

Wyrok dotyczył ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w latach 2002–2006.

Ulga ta uprawniała do odliczenia od dochodu spłacanych odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (tj. na budowę budynku, wniesienie wkładu budowlanego, wkładu do spółdzielni, zakup nowego budynku lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od dewelopera oraz nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne). Zaciągnięte po 1 stycznia 2007 r. kredyty na cele mieszkaniowe nie uprawnia już do ulgi.

Podatnicy, którzy podpisali umowę kredytu przed tą datą, mogą kontynuować odliczenia na zasadzie praw nabytych.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 29 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1691/11).