Podatnik, który sprzedał udziały i dostanie za nie pieniądze w trzech wypłacanych w odstępie roku częściach, uzyska przychód w kolejnych latach, a nie jednorazowo – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanowił sprzedać udziały. W 2012 r. podpisał umowę przedwstępną. Do przeniesienia własności udziałów na kupującego miało dojść z chwilą podpisania umowy docelowej. Cena ma być rozłożona na trzy raty. Pierwszą nabywca miał zapłacić jeszcze w 2012 r., a kolejne w 2013 r. i w 2014 r.
Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, w którym roku powstanie przychód ze sprzedaży udziałów.