Antoni Kwasiborski, członek komisji egzaminacyjnej, przyznaje, że zdawalność niektórych egzaminów rzadko przekracza 30 proc. Między innymi dlatego że można dostać ujemne punkty za nieprawidłowe odpowiedzi na pytania zawarte w testach (egzamin składa się z testów i zadań sytuacyjnych). Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego (każdy egzamin pisemny w danej sesji składa się z 2 albo 3 bloków tematycznych).

– Kolejnym problemem okazuje się czas trwania egzaminu. Jest on różny w zależności od sprawdzianu, ale regułą jest, że nie może przekroczyć 4 godzin – twierdzi Antoni Kwasiborski. Dodaje, że wbrew pozorom nie jest to dużo i jeśli kandydat nie wie wystarczająco dobrze, co zawierają akty prawne, często ma problem ze zmieszczeniem się w wyznaczonym limicie.

Od 2010 r. spada liczba osób, które ukończyły postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta. Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej prof. Gertruda Świderska wyjaśnia, że w 2010 r. wyjątkowo dużo osób otrzymało uprawnienia, bo był to pierwszy rok pracy komisji po przerwie. Wiele osób miało już zakończone aplikacje, ale musiało czekać na rozpoczęcie prac przez nową komisję.

Postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta

Postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Z kolei spadek liczby osób zyskujących uprawnienia do badania sprawozdań w 2011 i 2012 roku wynika także z tego, że po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późn. zm.) kandydat nie ma określonego terminu na zakończenie postępowania kwalifikacyjnego. Gertruda Świderska wyjaśnia, że przed nowelizacją w przypadku przerwy dłuższej niż dwa lata musiał występować do komisji o zgodę na kontynuację postępowania.

W praktyce postępowanie kwalifikacyjne trwa minimum cztery lata.

Osoby, które jeszcze w tym roku chcą rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne kończące się uzyskaniem tytułu biegłego rewidenta, muszą złożyć dokumenty do 30 czerwca