Mimo pierwotnych planów zrezygnowano z pomysłu, aby biegłym rewidentem mogła zostać osoba, która ma tylko świadectwo dojrzałości. Projekt ustawy o deregulacji zawodów z 24 kwietnia 2013 r., którym w najbliższy czwartek zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów, utrzymuje obecny wymóg wyższego wykształcenia przy wpisie do rejestru biegłych rewidentów. A następuje on po przejściu całego toku kwalifikacyjnego, m.in. egzaminów. Z takiej modyfikacji cieszy się zarówno samorząd zawodowy, jak i środowisko akademickie.
– Od początku postulowaliśmy pozostawienie wymogu posiadania wyższego wykształcenia – podkreśla Józef Król, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
W podobnym tonie wypowiada się dr Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, biegły rewident, były wiceminister finansów odpowiedzialny za departament rachunkowości.
– Za lepsze w porównaniu z pierwotną wersją projektu należy także uznać zasady zwalniania absolwentów wyższych uczelni z egzaminów (w trakcie postępowania kwalifikacyjnego – red.) z wiedzy teoretycznej, w przypadku gdy dana osoba w ciągu minionych trzech lat zda w danym zakresie egzaminy na uniwersytecie lub równorzędne – dodaje.
Pierwotny plan nie zakładał żadnych ograniczeń czasowych przy zaliczaniu takich egzaminów. Nie wskazywał też uczelni, których absolwenci będą mogli z tej możliwości skorzystać. Zgodnie z obecnie rozważaną wersją projektu w praktyce zwolnienia takie będą mogły uzyskać głównie osoby, które ukończyły uczelnie państwowe (takie, które mają prawo do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych i odpowiedni program nauczania; ich wykaz będzie prowadziła KRBR).
– Są to lepsze rozwiązania, które spowodują, że jakość usług wykonywanych przez dobrze wykształconych w teorii i praktyce biegłych rewidentów będzie nadal na wysokim poziomie – podkreśla Mariusz Andrzejewski.
W rejestrze biegłych rewidentów, który prowadzi samorząd (w formie elektronicznej na stronie www.kibr.org.pl), jest wpisanych ok. 7100 osób. Z tego ponad 3600 wykonuje zawód
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o deregulacji zawodów – przed przyjęciem przez Komitet Stały Rady Ministrów.