Chodziło o małżeństwo, które od ponad czterech lat czekało na zakończenie sprawy rozwodowej. Mąż chciał wystąpić o zwrot VAT w związku z remontem w należącym do niego mieszkaniu. Żona nie zgadzała się podpisać wniosku.

W związku z tym podatnik zapytał, czy taki podpis jest konieczny, skoro między nim a żoną istnieje rozdzielność majątkowa. Jego zdaniem – nie. Jednak warszawska izba skarbowa nie zgodziła się z nim. Powołała się na ustawę z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (t.j. Dz.U. nr 177, poz 1468 z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 5 ust. 4 pkt 9 wniosek o zwrot VAT musi zawierać podpis osoby fizycznej ubiegającej się o rekompensatę, a w przypadku małżonków – podpisy obojga. Izba zaznaczyła, że w opisanej sytuacji nie doszło do separacji ani rozwodu, więc nadal obowiązują powyższe zasady – niezależnie od stosunków majątkowych między małżonkami.

Kwota ewentualnego zwrotu VAT małżonkom z orzeczoną rozdzielnością majątkową może być między nich dowolnie podzielona, co potwierdza inna interpretacja warszawskiej izby z 6 lipca 2012 r. (nr IPPB2/415-521/12-4/AK).

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 kwietnia 2013 r. nr. IPPB2/415-174/13-4/AK