Spółka nie musi pobierać zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia, które wypłaca obcokrajowcowi za usługi wykonywane przez niego za granicą – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Producent leków i wyrobów farmaceutycznych chce rozpocząć działalność w Iraku. Zawarł więc umowę-zlecenie z rezydentem tego kraju. Ma on pomóc spółce przy rejestracji jej produktów w Iraku. Będzie odpowiadał za kontakty z miejscowymi ministerstwami i urzędami, składał dokumentację i monitorował proces rejestracji. Usługi w całości będzie wykonywał poza Polską.
Nie prowadzi też działalności gospodarczej w naszym kraju i nawet jeśli będzie w nim przebywał, to na pewno krócej niż 183 dni w roku. Spółka uważała, że nie musi pobierać od Irakijczyka podatku dochodowego, ponieważ nie będzie on podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (art. 3 ust. 2a i 2d ustawy o PIT, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).