video target - Automatyczne uruchamianie

Od przyszłego roku, podobnie jak dotychczas, aby uzyskać interpretację podatkową, konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie takiego dokumentu. Jednak od lipca wniosek trzeba będzie złożyć do ministra finansów, a nie do urzędu skarbowego. W niektórych przypadkach minister będzie mógł jednak – w celu zapewnienia jednolitości wydawanych interpretacji, a także usprawnienia obsługi wniosków – wydać rozporządzenie upoważniające podległe mu organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie, z określeniem jednocześnie właściwości rzeczowej i miejscowej podległych organów. Ponadto zostanie określony, także rozporządzeniem, wzór wniosku o interpretację podatkową. Trzeba także pamiętać, że minister finansów poza wydawaniem indywidualnych interpretacji podatkowych będzie wydawał również interpretacje ogólne. Wszystko dlatego, że minister dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Co we wniosku
Wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej będzie musiał zawierać stałe, przewidziane przepisami, elementy. We wniosku trzeba będzie w sposób wyczerpujący przedstawić zaistniały stan faktyczny albo zdarzenia przyszłe. Konieczne będzie także przedstawienie własnego stanowiska w sprawie, oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
Interpretacje indywidualne będzie także wydawał wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa
Ponadto wnioskujący będzie musiał złożyć oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, wydana interpretacja nie wywoła skutków prawnych. Od wniosku za interpretację będzie trzeba także uiścić opłatę w wysokości 75 zł. Będzie trzeba to zrobić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli podatnik w jednym wniosku poprosi o interpretację kilku stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, opłatę trzeba będzie uiścić od każdego przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Podatnik, który nie wniesie opłaty w przewidzianym 7-dniowym terminie, również musi liczyć się z tym, że wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i organ nie wezwie podatnika do jej wpłacenia. Minister w przypadku pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia wyda postanowienie, na które będzie można złożyć zażalenie.
PRZYKŁAD: CZY WARTO POCZEKAĆ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:GP
Polub Gazetaprawna.pl