Projektowane przepisy dotyczące wspólnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy za rozliczenia podatku w handlu wrażliwymi wyrobami zostaną doprecyzowane.
Planowane zmiany w ustawie o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) mają zaowocować wprowadzeniem solidarnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy za rozliczenia VAT w obrocie takimi towarami, jak paliwa, niektóre wyroby stalowe (np. pręty) czy złoto.
Przepis o solidarnej odpowiedzialności będzie miał zastosowanie, jeśli nabywca będzie wiedział lub będzie miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że podatek od towarów i usług nie zostanie przez sprzedającego odprowadzony. O takich uzasadnionych podstawach można by mówić, jeśli cena towaru byłaby niższa od jego wartości rynkowej. Resort finansów zapewnia jednocześnie, że solidarna odpowiedzialność nie będzie wchodzić w grę, gdy taka niższa cena będzie wynikiem przyznania zwyczajowego rabatu handlowego.