Regulacje, dotyczące odpowiedzialności za zapłatę podatku od towarów i usług, ma aż 19 z 27 członków Unii Europejskiej. By system zadziałał w Polsce, musi być skonstruowany niezmiernie precyzyjne.
Resort finansów rozpoczął walkę z oszustwami na gruncie VAT. Chodzi głównie o powstrzymanie procederu wyłudzania podatku w branżach, w których od lat władze skarbowe ujawniają najwięcej nieprawidłowości (handel stalą, paliwami czy złotem).
Receptą na te problemy ma być nowelizacja ustawy o VAT. W gotowym już projekcie zmian MF zaproponowało wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej nabywców towarów – wymienionych w załączniku do projektu (pręty, stal, paliwa, złoto) – ze sprzedawcami za niezapłacony VAT. Mechanizm ten ma przeciwdziałać oszustwom w zakresie podatku od towarów i usług. Nowy przepis – inaczej niż przy odpowiedzialności solidarnej przedstawicieli podatkowych – wskazuje przesłanki, od których odpowiedzialność za niezapłacony VAT będzie zależeć.