Planowane zmiany w VAT budzą emocje wśród sprzedawców i nabywców. Propozycje Ministerstwa Finansów dzielą przedsiębiorców.
Organizacje zrzeszające firmy, eksperci i sami podatnicy zgłaszają coraz więcej postulatów w odniesieniu do planowanych zmian w ustawie o VAT (projekt z 29 kwietnia 2013 r.). Chodzi o przepisy, które nakładają odpowiedzialność za zapłatę podatku na nabywcę tzw. towarów wrażliwych (paliwa, pręty stalowe, złoto) w przypadku gdy obowiązku tego nie dopełni sprzedawca. Część ocen prezentowanych przez środowiska biznesowe jest ze sobą sprzeczna.

(Nie)potrzebna zmiana