Nowością jest wprowadzenie możliwości drukowania z kasy fiskalnej uproszczonych faktur (dotyczą należności, które nie przekraczają 450 zł albo 100 euro). Do przepisów dotyczących paragonu fiskalnego dodano bowiem możliwość umieszczenia na nim na żądanie NIP-u nabywcy.

Zmiany dotyczą także obowiązku przeglądu technicznego kas. Obecnie dokonuje się go co 24 miesiące, a po zmianach trzeba będzie to robić nie rzadziej niż co 2 lata. Umożliwi to dokonanie wcześniejszego przeglądu.

Z kolei dla kas o zastosowaniu specjalnym przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu taksówkami w projekcie zaproponowano wyznaczenie maksymalnego terminu dokonania przeglądów do 25 miesięcy. Ma to umożliwić wykonanie przeglądu kas wspólnie z kolejną legalizacją taksometru.

Nowe rozporządzenie zastąpi to z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338 z późn. zm.).

Etap legislacyjny

Projekt w konsultacjach społecznych