Obecnie przedsiębiorcy, którzy ewidencjonują obrót za pomocą urządzeń rejestrujących, dokonują zapisów w księdze przychodów i rozchodów, co do zasady, na podstawie raportów dobowych z kas fiskalnych.

– Oczywiście możliwe jest dokonywanie wpisu na koniec miesiąca, ale na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych, bo tak ściśle mówi par. 20 ust. 2 rozporządzenia – tłumaczy Jerzy Bartnik, prezes ZRP. – Taki zapis sugeruje, że dodatkowo trzeba sporządzać zestawienia raportów dobowych, podczas gdy miesięczny raport fiskalny jest właśnie zestawieniem raportów dobowych.

W piśmie do wiceministra finansów Macieja Grabowskiego ZRP dodaje, że przepis należy doprecyzować, gdyż rejestrowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej całkowicie zastępuje dzienną ewidencję sprzedaży, a fiskalny raport miesięczny spełnia wymogi ustalone dla miesięcznego zestawienia raportów dobowych. Nieprecyzyjne przepisy – zdaniem przedsiębiorców – mogą narażać podatników na niepotrzebne spory z organami skarbowymi.

Proponowany nowy fragment rozporządzenia mówiłby wprost, że dokonywanie zapisów w ewidencjach księgowych możliwe jest raz w miesiącu w oparciu o miesięczny raport fiskalny. Ewentualne korekty wynikające ze zwrotów towarów mogłyby zostać rozliczone jednym zapisem – na podstawie dowodu wewnętrznego sporządzonego na koniec miesiąca – stwierdza ZRP.