Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił do ministra finansów o doprecyzowanie par. 20 ust. 2 rozporządzenia z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Rzemieślnikom zależy na tym, aby nie było żadnych wątpliwości, że możliwe jest dokonywanie zapisów księgowych w oparciu o miesięczne raporty fiskalne.
Obecnie przedsiębiorcy, którzy ewidencjonują obrót za pomocą urządzeń rejestrujących, dokonują zapisów w księdze przychodów i rozchodów, co do zasady, na podstawie raportów dobowych z kas fiskalnych.
– Oczywiście możliwe jest dokonywanie wpisu na koniec miesiąca, ale na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych, bo tak ściśle mówi par. 20 ust. 2 rozporządzenia – tłumaczy Jerzy Bartnik, prezes ZRP. – Taki zapis sugeruje, że dodatkowo trzeba sporządzać zestawienia raportów dobowych, podczas gdy miesięczny raport fiskalny jest właśnie zestawieniem raportów dobowych.
W piśmie do wiceministra finansów Macieja Grabowskiego ZRP dodaje, że przepis należy doprecyzować, gdyż rejestrowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej całkowicie zastępuje dzienną ewidencję sprzedaży, a fiskalny raport miesięczny spełnia wymogi ustalone dla miesięcznego zestawienia raportów dobowych. Nieprecyzyjne przepisy – zdaniem przedsiębiorców – mogą narażać podatników na niepotrzebne spory z organami skarbowymi.
Proponowany nowy fragment rozporządzenia mówiłby wprost, że dokonywanie zapisów w ewidencjach księgowych możliwe jest raz w miesiącu w oparciu o miesięczny raport fiskalny. Ewentualne korekty wynikające ze zwrotów towarów mogłyby zostać rozliczone jednym zapisem – na podstawie dowodu wewnętrznego sporządzonego na koniec miesiąca – stwierdza ZRP.