W latach 2004–2012 do postępowania mediacyjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w całej Polsce skierowano 1258 spraw. Załatwiono – zaledwie 403. Sprawy podatkowe wśród nich to rzadkość.
Z mediacją, zwłaszcza w sprawach podatkowych, jest prawie tak jak z Yeti: wszyscy o niej słyszeli, ale mało kto się z nią spotkał. Choć możliwa jest od 2004 r. na mocy art. 115–118 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a. - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), w ten sposób rozstrzygana jest znikoma liczba spraw.
– Instytucję postępowania mediacyjnego wprowadzono m.in. w celu uproszczenia i przyspieszenia postępowania sądowoadministracyjnego – przypomina Anna Żak, wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Przyznaje jednak, że w ciągu dziewięciu lat (2004–2012) w tamtejszym sądzie wszczęto tylko jedno postępowanie w tym trybie.