Osoby wynajmujące mieszkania i opodatkowujące transakcje ryczałtem wg stawki 8,5 proc. mogą mieć kłopoty. Niektórzy urzędnicy uważają, że takie wpływy należy traktować jak działalność gospodarczą.
Zdaniem organów najem prowadzony we własnym imieniu w celach zarobkowych (bez względu na rzeczywisty rezultat) oraz w sposób zorganizowany i ciągły staje się automatycznie działalnością gospodarczą, gdyż wypełnia elementy definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361).
Takie podejście wyklucza zaś korzystanie ze zryczałtowanego opodatkowania. Tak stwierdzono w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 stycznia 2011 r., nr ITPB1/415-991/10/AK, wedle której o zorganizowanym charakterze najmu świadczy konieczność pozyskiwania klienta poprzez udostępnianie informacji o posiadanych lokalach czy podejmowanie środków umożliwiających realizację przedmiotu umowy. Podobny pogląd zaprezentował WSA w Bydgoszczy w wyroku z 5 października 2010 r., I SA/Bd 709/10.