Od początku roku sprzedawca złomu nie ma już obowiązku umieszczania na fakturach informacji, że VAT rozlicza nabywca. Umieszcza jednak tekst: „odwrotne obciążenie”.
Ewelina Nowakowska, doradca podatkowy, partner w HLB M2 Audyt, zwraca uwagę, że wprowadzono też dobrowolność, jeśli chodzi o wystawianie faktur wewnętrznych. Do końca 2012 r. nabywca złomu musiał wystawić fakturę wewnętrzną, na której wykazywał VAT należny od takiego nabycia. Taka faktura wewnętrzna była podstawą do ujęcia zakupu w rejestrze i deklaracji VAT.
Z początkiem 2013 r. nie ma już takiej konieczności. Oczywiście, nadal zakup złomu może być ujmowany dla celów podatkowych na podstawie faktur wewnętrznych. Według eksperta – to najdogodniejsze rozwiązanie dla podmiotów, których systemy księgowe umożliwiają automatyczne wygenerowanie i następnie odpowiednie księgowanie takich dokumentów. Warto wspomnieć, że nie ma obowiązku stosowania nazwy „faktura wewnętrzna”, taki wewnętrzny dokument czy dowód księgowy można nazwać przykładowo notą rozliczeniową.
– Jednak w przypadku gdy wystawianie faktur wewnętrznych lub innych dodatkowych dokumentów wewnętrznych tego typu wiąże się z dodatkowym obciążeniem administracyjnym, wystarczającą podstawą do ujęcia zakupu dla celów księgowych i rachunkowych powinna być oryginalna faktura dostawcy, gdzie przykładowo na odwrocie zostanie obliczony podatek VAT – mówi Ewelina Nowakowska.
Dodaje, że niezależnie od dokumentu, na podstawie którego operacja jest księgowana, moment ujęcia zakupu i wykazania VAT jest uzależniony od momentu powstania obowiązku podatkowego u dostawcy, a więc od daty wystawienia faktury przez sprzedawcę lub daty dokonania dostawy, jeżeli faktura nie została wystawiona w ciągu siedmiu kolejnych dni. W deklaracji składanej za ten okres nabywca wykaże zarówno VAT należny, jak i VAT naliczony od zakupu złomu.
Ewelina Nowakowska wyjaśnia też, że u sprzedawcy faktura zostanie zaksięgowana jako zwykła sprzedaż, z pominięciem VAT (tzn. wartość netto strona Wn konta należności, strona Ma konta przychodów ze sprzedaży). U nabywcy księgowanie najczęściej będzie wyglądać następująco: wartość netto strona Wn konto rozliczenie zakupu, strona Ma konta zobowiązań wobec dostawcy, wartość VAT strona Wn konta VAT naliczony, strona Ma konta VAT należny.
W przypadku sprzedaży złomu obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na nabywcy