NSA skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prawne dotyczące roli komorników sądowych jako płatników VAT.
Sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek podkreśliła, że w sprawie rozliczania VAT przez komorników pojawia się wiele wątpliwości. Dotyczą one przede wszystkim tego, czy unijna dyrektywa w ogóle dopuszcza rozliczanie tego podatku przez płatnika. Sprawą wcześniej zajmowały się i Trybunał Konstytucyjny, i Sąd Najwyższy, które uznały, że komornik może pełnić funkcję płatnika VAT.
W konkretnej sprawie, w której sąd miał wątpliwości, komornik realizował egzekucję z majątku dłużnika – spółki. Na licytacji nieruchomość przedsiębiorstwa została sprzedana za 1,4 mln zł. Naczelnik urzędu skarbowego wszczął postępowanie i wydał decyzję o odpowiedzialności komornika za niewpłacony VAT od tej transakcji.
Sąd wojewódzki w Gdańsku uchylił decyzję organów podatkowych. Później zapadło orzeczenie TK z 4 listopada 2010 r. (sygn. akt P 44/07), w którym trybunał stwierdził, że art. 18 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) określający rolę organów egzekucyjnych jako płatników VAT jest zgodny z konstytucją.
NSA, rozpatrując skargę kasacyjną dyrektora izby skarbowej, wskazał, że komornik sądowy jest płatnikiem VAT od dostawy nieruchomości zrealizowanej w ramach prowadzonej egzekucji. WSA w Gdańsku ponownie rozpatrując sprawę, orzekł zgodnie z wytycznymi NSA i utrzymał w mocy decyzję organów podatkowych. Sprawa trafiła do NSA, ponieważ komornik w dalszym ciągu nie zgadzał się z rozstrzygnięciem. Teraz postępowanie zostało zawieszone do czasu uzyskania odpowiedzi z TSUE. Postanowienie jest prawomocne.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 21 lutego 2013 r. (sygn. akt I FSK 221/12).