Komisji Europejskiej nie podoba się, że w Polsce produkty uzdrowisk (np. sole) oraz część sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów farmaceutycznych obłożona jest 8-proc. stawką VAT (zamiast 23-proc.). Uważa, że to niezgodne z dyrektywą 112. W uzasadnionej opinii z 23 stycznia 2013 r. zaleciła zmianę odpowiednich przepisów w polskiej ustawie o VAT (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z póz. zm.). Jest to już drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

– W praktyce oznacza to, że Polska ma niecałe dwa miesiące na zajęcie stanowiska. Komisja Europejska może następnie skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jak pokazuje przykład ubranek dla niemowląt i obuwia dziecięcego (Polska po przegranej przed TSUE musiała od 1 stycznia 2012 r. wprowadzić na te wyroby 23-proc. podatek – red.), sytuacja może być poważna – mówi Jakub Matusiak, menedżer w PwC.

– W przypadku gdy potwierdzi się, że zakres stosowania obniżonej stawki VAT jest zbyt szeroki, konieczna może być zmiana przepisów ustawy, a konkretnie odpowiednich postanowień załącznika nr 3 do niej (np. pozycji 88, 104, 105). Oczywiście, zmiany te zmierzałyby do podwyższenia stawki VAT na niektóre towary związane z szeroko pojętą ochroną zdrowia – tłumaczy.

Co obecnie jest objęte 8-proc. stawką VAT

Co obecnie jest objęte 8-proc. stawką VAT

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Zaniepokojona tym Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed zapowiada, że wystosuje wniosek o powołanie zespołu, składającego się z przedstawicieli resortów zdrowia i finansów oraz firm z branży, który miałby pracować nad przekonaniem KE, aby zezwoliła nam zachować aktualne stawki VAT.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że na razie nie toczą się żadne prace nad objęciem 23-proc. stawką VAT produktów farmaceutycznych, sprzętu medycznego czy produktów uzdrowisk. Trwają jednak analizy prawne, których wynik poznamy za dwa tygodnie.

Różnice z prawem UE

Problem polega na tym, że Polska objęła 8-proc. VAT wiele wyrobów farmaceutycznych i różnoraki sprzęt medyczny, m.in. węże medyczne z gumy, wózki inwalidzkie, środki odkażające, bakteriobójcze.

Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie VAT można stosować obniżoną stawkę podatku na sprzęt medyczny, sprzęt pomocniczy oraz pozostałe urządzenia, jeśli spełniają dwa warunki: są „przeznaczone zwykle do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności” oraz są „przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne”. Polska ustawa o VAT takich kryteriów nie wprowadza. KE zakwestionowała obniżoną stawkę na sprzęt medyczny do użytku ogólnego, nie wskazała jednak, o jaki konkretnie chodzi. Zwróciła też uwagę, że w odniesieniu do produktów farmaceutycznych dyrektywa zezwala na stosowanie obniżonej stawki wobec środków stosowanych w ochronie zdrowia, w celu zapobiegania chorobom oraz w celach medycznych i weterynaryjnych. Tymczasem – pisze KE – w Polsce objęte są nią także niektóre nielecznicze produkty, takie jak środki odkażające, środki do higieny osobistej czy sole mineralne pochodzące z uzdrowisk.