Właściciele spółki z o.o. rozważają jej przekształcenie w spółkę jawną. Nowa firma powstanie z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Trudno przewidzieć, kiedy to nastąpi. Podatnik chciałby wiedzieć, jakiego NIP-u ma używać w tym czasie do prowadzenia rozliczeń i realizacji umów. Zastanawia się też, czy po przekształceniu nowa spółka będzie mogła używać dotychczasowego NIP-u.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przypomniał w interpretacji, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. Żeby spółka mogła uzyskać NIP, musi najpierw zostać wpisana do KRS. Ten sam NIP nie może być nadany dwóm podmiotom ani też podatnik nie może posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej nadanym innemu podmiotowi.

Organ potwierdził jednak, że zgodnie z art. 12 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1314) spółka handlowa, która przekształciła się w inną spółkę handlową (a tak jest w opisanym przypadku), może używać NIP-u nadanego przed przekształceniem. Tak samo byłoby, gdyby spółka cywilna przekształciła się w handlową.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 stycznia 2013 r., sygn. IPTPP1/443-947/12-3/MH.