13 lutego 2013 r. została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Zastąpi starą umowę, która pozwalała na uniknięcie podwójnego opodatkowania emerytur z USA metodą proporcjonalną.

Nowa konwencja zastąpi starą, podpisaną w 1974 roku umowę, która zdaniem Polonii mieszkającej w USA była niesprawiedliwa i przestarzała. Powracający do Polski reemigranci mieli obowiązek opodatkowania emerytury z USA oraz opłacania składek zdrowotnych w Polsce.

Zgodnie z nową konwencją dla celów unikania podwójnego opodatkowania Polska będzie stosować – jako podstawową – metodę wyłączenia z progresją.

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – osiągniętego w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Maciej Grabowski, wiceminister w Ministerstwie Finansów mówi, że konwencja „przewiduje korzystne zapisy dla rozwoju stosunków gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi, będzie służyć m.in. naukowcom i studentom oraz powracającym do Polski rezydentom”.

Konwencja znajdzie zastosowanie m.in. do opodatkowania dochodów z nieruchomości, prowadzenia działalności gospodarczej w drugim państwie, zysków kapitałowych, wynagrodzeń oraz emerytur i rent.