Spłata za kogoś kredytu lub przejęcie jakichkolwiek innych jego ciężarów jest darowizną. Trzeba od niej zapłacić podatek. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Urząd kontroli skarbowej wszczął postępowanie wobec podatniczki za 2008 r. Ustalił, że nie miała żadnych dochodów, a jednak spłacała kredyt za dom, którego była właścicielką. Z mężem miała rozdzielność majątkową. Jak ustalił urząd, pieniądze na raty kapitałowe i odsetki pochodziły z majątku odrębnego małżonka. Ponieważ zakup nieruchomości był sfinansowany kredytem bankowym, spłacanym przez osobę, która własności nie nabyła, to urząd uznał, że podatniczka powinna uiścić podatek od spadków i darowizn.
Według organu spłata rat kredytu i odsetek stanowiła faktycznie otrzymaną od męża darowiznę. Określając podatek, urząd odliczył kwotę wolną od daniny stosowaną dla obdarowanych zaliczonych do I grupy podatkowej (najbliższa rodzina, m.in. małżonek) – 9637 zł, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.). Gdyby podatniczka zgłosiła darowizny od męża do urzędu skarbowego w odpowiednim czasie, to mogłoby ją objąć całkowite zwolnienie podatkowe. Nie zrobiła tego jednak, więc musi zapłacić daninę.
Reklama
Podatniczka złożyła skargę do sądu. Argumentowała, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych. Jej zdaniem przejęcie długu nie może być uznane za prawo majątkowe. Podkreślała, że nie nabyła żadnych praw majątkowych w związku ze zwolnieniem ze spłaty.

Reklama
Sąd się z tym nie zgodził. W ocenie NSA spłata kredytu przez męża, który nie był właścicielem nieruchomości, ma realną postać darowizny na rzecz żony.
Wyrok jest prawomocny.
Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn
Małżonek, zstępny (np. syn, wnuk), wstępny (np. ojciec, dziadek), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha mogą być zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku, jeśli zgłoszą darowiznę naczelnikowi urzędu skarbowego. Mają na to sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli złożenia przez darczyńcę oświadczenia o darowiźnie w formie aktu notarialnego (jeśli nie zawarto umowy w tej formie – od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia). Zgłoszenia o nabyciu własności ofiarowanych rzeczy lub praw majątkowych należy dokonać na formularzu SD-Z2. Gdy podatnik nie złoży tego druku albo zrobi to już po upływie sześciomiesięcznego terminu, utraci prawo do zwolnienia z podatku.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 25 stycznia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1125/11).