Fiskus podtrzymuje niekorzystne dla podatników stanowisko dotyczące rozliczania kosztów uzyskania przychodów związanych z wynajmem aut.
Izba Skarbowa w Warszawie w jednej z ostatnich interpretacji, wydanej na wniosek przedsiębiorcy, stwierdziła, że w przypadku najmu samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć poniesione i udokumentowane wydatki z tytułu czynszu za najem – jednak wyłącznie do wysokości limitu obliczonego przy zastosowaniu kilometrówki.
Oznacza to, że podatnik może odliczyć koszty wynajmu auta, ale tylko do wysokości nie większej niż kwota odpowiadająca iloczynowi faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr (dla aut o pojemności silnika powyżej 900 cm sześc. stawka wynosi 0,8358 zł za 1 km).
DGP napisał już (m.in. w artykule z 29 listopada 2012 r. „Sąd pozwala odliczać czynsz od najmu auta, a fiskus nie”), że takie stanowisko organów podatkowych jest niezgodne z ugruntowaną w 2012 r. linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA w wyrokach z 16 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 2030/10) i 17 października 2012 r. (sygn. akt II FSK 467/11) stwierdził, że czynsz za wynajem samochodów jest kosztem nielimitowanym. Sąd uznał, że taka opłata jest kosztem samodzielnym i niezależnym od ewidencji przebiegu auta. Ma ona charakter stały i dotyczy prawa do korzystania z samochodu, niezależnie od faktycznego używania pojazdu.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 stycznia 2013 r. (sygn. IPPB1/415-1508/12-2/MT).