Fiskus podtrzymuje niekorzystne dla podatników stanowisko dotyczące rozliczania kosztów uzyskania przychodów związanych z wynajmem aut.
Izba Skarbowa w Warszawie w jednej z ostatnich interpretacji, wydanej na wniosek przedsiębiorcy, stwierdziła, że w przypadku najmu samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć poniesione i udokumentowane wydatki z tytułu czynszu za najem – jednak wyłącznie do wysokości limitu obliczonego przy zastosowaniu kilometrówki.
Oznacza to, że podatnik może odliczyć koszty wynajmu auta, ale tylko do wysokości nie większej niż kwota odpowiadająca iloczynowi faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr (dla aut o pojemności silnika powyżej 900 cm sześc. stawka wynosi 0,8358 zł za 1 km).