Infolinia podatkowa cieszy się dużą popularnością. W 2012 r. dyżurujący tam urzędnicy otrzymali ponad 1,6 mln pytań.
Niespodzianki nie ma. Tradycyjnie dzwoniący do Krajowej Informacji Podatkowej najczęściej pytają o podatek od towarów i usług, czyli VAT. W zeszłym roku ponad 701 tys. pytań dotyczyło kwestii z nim związanych.
Ile pytań zadali podatnicy dzwoniąc na infolinię podatkową / DGP
Urzędnicy często udzielali też wyjaśnień na temat podatków dochodowych: od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). Rzadziej pytano o podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) czy np. e-deklaracje.
Pytania dotyczące PIT koncentrowały się na kwestiach związanych z działalnością gospodarczą, opodatkowaniem najmu, odpłatnym zbyciem nieruchomości i rzeczy, zwolnieniami i limitami podatkowymi oraz obowiązkami płatników.
Przykładowo dzwoniący chciał się dowiedzieć, czy zwolniony z opodatkowania będzie dochód uzyskany w 2012 r. ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2010 r., które stanowiło jego majątek odrębny. Podkreślił, że cały uzyskany przychód ze sprzedaży przeznaczy na zakup nowego mieszkania, które wejdzie do majątku wspólnego małżonków. Według urzędników taki dochód może być zwolniony z opodatkowania, bo będzie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe.
Wśród pytań o akcyzę pojawiła się m.in. kwestia, czy tą daniną będzie opodatkowany zakup samochodu specjalnego o przeznaczeniu kempingowym, w tym kampera sprowadzonego do Polski z innego kraju UE. Urzędnicy powołali się na Nomenklaturę Scaloną, a dokładnie kod CN 8703, dotyczący samochodów osobowych, która to pozycja obejmuje samochody mieszkalne. Ich nabycie podlega opodatkowaniu akcyzą w myśl art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.).
Podatnicy chcieli też np. wiedzieć, czy możliwe jest upoważnienie pełnomocnika tylko do niektórych czynności, o których mówi art. 281a par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749), czyli przykładowo do odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, odbioru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej czy złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu. Zdaniem urzędników przepis zawiera katalog czynności, do których może zostać uprawniona wyznaczona przez podatnika osoba. Nie ma jednak przeszkód, aby upoważnienie zawierało pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika tylko w niektórych czynnościach. Takie ograniczenie powinno jednak wynikać wprost z upoważnienia, nie może być dorozumiane.
Krajowa Informacja Podatkowa działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7–18. Na infolinię należy dzwonić z tel. stacjonarnych: 22 330 03 30 z tel. komórkowych: 801 055 055 z zagranicy: +48 22 330 03 30