Unia Europejska dąży do stworzenia systemu, dzięki któremu obywatele nie będą płacić podatku za rejestrację samochodu drugi raz, jeśli przeprowadzą się do innego państwa UE - twierdzi Mirosław Michna, partner i szef zespołu ds. sektora motoryzacyjnego w KPMG w Krakowie.
Komisja Europejska kilka tygodni temu skierowała do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego komunikat pt. „Wzmocnienie jednolitego rynku poprzez eliminowanie transgranicznych przeszkód podatkowych w odniesieniu do samochodów osobowych”. Jakie problemy z opodatkowaniem aut mają podatnicy?
Podatki związane z rejestracją samochodów, jak np. akcyza w Polsce, stanowią jedno z istotnych ograniczeń, jeśli chodzi o swobodny przepływ kapitału na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Najbardziej bolącym problemem jest występujące podwójne opodatkowanie pojazdów. Ma ono miejsce przykładowo wtedy, gdy osoby fizyczne przenoszą się (czasowo lub na stałe) z jednego państwa UE, które pobrało podatek rejestracyjny, do innego. Wówczas bardzo często zdarza się, że nie można uzyskać zwrotu podatku już zapłaconego i trzeba zapłacić daninę w kraju, do którego dana osoba się przeprowadza, ponieważ nie istnieje żadne zwolnienie podatkowe. Jednak możliwe są też inne scenariusze. Podwójne opodatkowanie może również występować w przypadkach, gdy samochód jest rejestrowany w państwie członkowskim pobierającym podatek rejestracyjny i jest on używany głównie (czasowo lub na stałe) w innym państwie członkowskim, które również pobierze taki podatek.
Ilu pojazdów dotyczy ten problem?
Zgodnie z szacunkami w Unii Europejskiej rejestruje się ponad 13 milionów nowych samochodów rocznie. Natomiast około trzech milionów samochodów używanych jest przenoszonych między państwami członkowskimi, z czego nawet milion przez osoby migrujące do innego państwa członkowskiego. Pikanterii całej sprawie dodaje to, że opodatkowanie samochodów stanowi ważne źródło dochodów dla wszystkich państw członkowskich. Podatki rejestracyjne i drogowe stanowiły średnio 1,9 proc. wszystkich dochodów podatkowych w 2010 r. w państwach członkowskich.
Jakie działania zamierza podjąć Komisja Europejska?
Komisja wydała komunikat, którego celem jest wyjaśnienie praw i obowiązków związanych z opodatkowaniem samochodów w państwach członkowskich. Wcześniej kilkakrotnie już podejmowała próby rozwiązania problemu podwójnego opodatkowania aut. Jednakże najbardziej istotne w tym zakresie wnioski z 1998 r. i 2005 r. nie uzyskały jeszcze wymaganego jednomyślnego poparcia państw członkowskich. Pierwszy z nich dotyczył obowiązkowego zwolnienia z podatku rejestracyjnego w przypadku, gdy prywatne pojazdy silnikowe są na stałe przenoszone do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego w związku ze zmianą miejsca stałego pobytu osoby fizycznej. Drugi zaś miał na celu całkowite zniesienie podatków rejestracyjnych i zastąpienie ich rocznymi podatkami drogowymi, których konstrukcja i wysokość uzależnione byłyby od parametrów ekologicznych jednostek napędowych. Widząc brak poparcia, Komisja zdecydowała się na wydanie niewiążącego aktu prawego.
Czy można spodziewać się bardziej władczych rozwiązań?
Komisja – po otrzymaniu opinii z instytucji takich jak Parlament UE, Rada czy Komitet – zgodnie z zawartą we wspomnianym komunikacie zapowiedzią zamierza powołać techniczną grupę roboczą w celu kontynuowania dyskusji z państwami członkowskimi. Celem działań ma być powrót do wniosku ustawodawczego z 2005 r., przewidującego uregulowanie tych zagadnień w formie dyrektywy, wymagającej odpowiedniej transpozycji (przeniesienia, uwzględnienia – red.) do prawa wewnętrznego krajów członkowskich.