Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy podatkowe. Chodzi o opodatkowanie dodatkowych świadczeń pracowniczych takich jak na przykład imprezy integracyjne - tłumaczy mecenas Rafał Iniewski - szef Rady Podatkowej Lewiatana.

Wyjaśnia, że przepisy są nieprecyzyjne, niejasne, co powoduje ogromną niepewność wśród pracodawców. Pracodawca nie wie czy dane świadczenie pozapłacowe jest przychodem pracownika, czy też nie. To ma poważne konsekwencje podatkowe.

Mecenas Iniewski zaznaczył, że pozapłacowe świadczenia pracownicze są ważnym elementem polityki kadrowej wszystkich pracodawców. Dodał, że trudno wyobrazić sobie współczesny system wynagradzania bez zachęt pozapłacowych. Zachęty te jednak narażają pracodawców na spore problemy i znaczne ryzyko finansowe. Udostępnienie pracownikom takich świadczeń jak na przykład abonament medyczny, bon na zajęcia sportowe czy zapewnienie dojazdu do pracy poprzez zorganizowanie zbiorowego transportu naraża pracodawców na spore problemy i znaczne ryzyko podatkowe. Pracodawcy, mimo zachowania należytej staranności, nie są w stanie ustalić, czy świadczenia, które oferują swoim pracownikom stanowią przychód podlegający opodatkowaniu. Nie wiedzą więc czy mają obowiązek pobrać zaliczkę podatku od tego przychodu i tym samym pomniejszyć kwotę wynagrodzenia netto - wyjaśnia mecenas Iniewski. Dodaje, że pracodawcy jako płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są w stanie ciągłej niepewności co do zakresu oraz wysokości obciążeń podatkowych prowadzonej działalności.