Radca prawny lub doradca podatkowy rozpoczynający działalność zaliczy do kosztów wydatki na aplikację lub kurs – orzekł WSA w Poznaniu.
Skarżący w latach 2007–2011 odbył aplikację radcowską, zdał egzamin radcowski i od grudnia 2011 r. ma uprawnienia radcy prawnego. W związku z aplikacją poniósł opłaty: roczne, dotyczące egzaminu, wpisu na listę oraz z tytułu członkostwa w samorządzie radcowskim. Ponadto w styczniu 2010 r. przystąpił do egzaminu na doradcę podatkowego, a w styczniu 2012 r. został doradcą podatkowym. Poniósł więc wydatek na opłatę za egzamin i wpis na listę doradców podatkowych. W maju 2012 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w formie Kancelarii Rady Prawnego i Doradcy Podatkowego. Spór dotyczył tego, czy wszystkie powyższe wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Minister finansów w interpretacji uznał, że nie może ich zaliczyć do kosztów, ponieważ zostały poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Może zaliczyć do kosztów jedynie wydatki na składki i ubezpieczenie OC radcy prawnego i doradcy podatkowego, które poniósł po rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Sąd nie podzielił stanowiska ministra finansów. Wyjaśnił, że za koszt uzyskania przychodów należy uznać wydatki, od których zależy rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku wykonywania zawodu radcy prawnego i doradcy podatkowego. Zgodnie z przepisami kancelaria radcy prawnego i doradcy podatkowego może być prowadzona jedynie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia zawodowe. Z kolei aby je uzyskać, niezbędne jest poniesienie wydatków na aplikację, opłaty związane z egzaminami oraz składki członkowskie. Sąd wskazał, że możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności wydatków poniesionych przed rozpoczęciem tej działalności dotyczy zarówno wydatków poniesionych w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostaną przychody z działalności, jak i wydatków z lat wcześniejszych. Wszystkie wydatki skarżący może więc zaliczyć do kosztów podatkowych w związku z rozpoczętą działalnością. Wyrok jest nieprawomocny.
Dodajmy, że wcześniej WSA w Poznaniu również pozwolił początkującemu radcy prawnemu na zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków, które poniósł w związku z aplikacją radcowską (wyrok z 31 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Po 301/12).
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 12 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Po 896/12.