Wydatki, które młody prawnik poniósł na zdobycie uprawnień radcy prawnego, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Takie stanowisko, pomimo odmiennych wyroków sądów administracyjnych, wciąż prezentują organy podatkowe. O sporze między radcami a fiskusem informowaliśmy w DGP nr 241/2012.
Podatnik zdał egzamin radcowski w sierpniu 2011 r., a w grudniu 2012 r. złożył ślubowanie. Obecnie chce założyć własną kancelarię. Spytał, czy wydatki m.in. na egzamin konkursowy na aplikację radcowską, wpis na listę aplikantów radcowskich i opłaty roczne za I, II, III i IV rok aplikacji może uznać za koszt uzyskania przychodu swojej przyszłej kancelarii. Podkreślił, że pieniądze wydał na uzyskanie tytułu radcy prawnego, a więc podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Powołał się na wyrok WSa w Poznaniu z 31 maja 2012 r. (sygn. akt I SA/Po 301/12), a także interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 lipca 2012 r. (sygn. ITPB1/415-415/12/PSZ) i dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 stycznia 2012 r. (sygn. IPTPB1/415-227/11-2/ASZ).
Jednak tym razem dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nie przyznał podatnikowi racji. Przypomniał, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.
Zdaniem dyrektora izby zawód radcy prawnego można wykonywać w różnych formach, np. w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w ramach działalności gospodarczej. Zatem celem ponoszenia tego rodzaju wydatków jest zdobycie wiedzy i umiejętności, a nie osiągnięcie przychodów z konkretnego źródła, jakim jest działalność gospodarcza. Koszty aplikacji radcowskiej należy więc zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym, związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy prawniczej, a jako takie nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 marca 2013 r., sygn. IPTPB1/415-745/12-2/MAP.