Częste decyzje Rady Polityki Pieniężnej komplikują życie podatnikom, którzy mają zaległości w rozliczeniach z fiskusem.
Podatniczka z powodu kłopotów finansowych swojej firmy od września 2012 r. nie odprowadzała do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy i należnego VAT. W połowie stycznia postanowiła uregulować długi wraz z odsetkami. Nie jest pewna, jak je policzyć, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej kilkakrotnie w ostatnim czasie zmieniała stopy procentowe. A to, jak tłumaczy Rafał Roczniak, ekspert w KPMG, ma wpływ na wysokość odsetek, które muszą płacić podatnicy za swoje zaległości wobec fiskusa.
Zmiany odsetek od zaległości podatkowych / DGP
Ktoś, kto nie uregulował zobowiązań podatkowych w terminie, powinien samodzielnie bez wezwania organu podatkowego obliczyć i wpłacić odsetki. Zgodnie z art. 56 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 749) ich stawka jest równa powiększonej o 2 punkty procentowe wartości 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Innymi słowy, bierzemy pod uwagę stopę lombardową NBP (aktualnie 5,5 proc.; jest publikowana na stronie internetowej banku centralnego), mnożymy przez dwa, a do tak otrzymanej stawki dokładamy 2 pkt proc. Przy czym jest to stawka określającą odsetki w stosunku rocznym. Wyliczoną przy jej zastosowaniu kwotę trzeba więc proporcjonalnie odnieść do liczby dni, które bierzemy pod uwagę (mnożymy ją przez liczbę dni i dzielimy przez 365).
– Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin do zapłaty podatku, a zatem w przypadku nieuregulowania VAT wynikającego z deklaracji podatkowej za sierpień 2012 r., ich naliczanie rozpoczęło się 26 września 2012 r. Podatniczka musi dokładnie sprawdzić, jakiej wysokości odsetki obowiązywały w okresie, dla którego je wylicza – mówi Rafał Roczniak. Od 26 września 2012 r. (25 września upływał termin wpłaty VAT za sierpień) do 7 listopada 2012 r. podatniczka musi wyliczyć odsetki, stosując 14,5-proc. stawkę, od 8 listopada 2012 r. do 5 grudnia 2012 r. – 14-proc, od 6 grudnia 2012 do 9 stycznia 2013 r. – 13,5-proc., natomiast od 10 stycznia 2013 do 16 stycznia 2013 r. wysokość odsetek będzie wynosiła 13 proc. w stosunku rocznym.
W konsekwencji 16 stycznia 2013 r. odsetki od zaległości podatkowych wynikających z sierpniowej deklaracji VAT-7 wynoszą 43 zł od każdego 1000 zł nieuregulowanej należności.
Ponieważ wyliczenia dotyczące odsetek podlegających wpłacie do urzędu skarbowego są dość skomplikowane, podatnik może skorzystać z kalkulatorów odsetek podatkowych dostępnych w internecie, np. stronie www.infor.pl w zakładce kalkulatory.