Czy można powiedzieć, że na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku wystawianie faktur w formie elektronicznej nie powinno sprawiać podatnikom żadnych trudności?
Stosowanie faktur elektronicznych stało się od 1 stycznia 2013 roku bardzo proste. Już w poprzednim stanie prawnym istniały liberalne zasady dotyczące zabezpieczeń przy fakturowaniu elektronicznym. Zapewnienie integralności i autentyczności faktur oderwane zostało od restrykcyjnych wymogów o charakterze technicznym (bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub elektronicznej wymiany danych – tzw. EDI).
Mimo że powyższe metody zapewnienia integralności i autentyczności pochodzenia mogą oczywiście nadal być stosowane, to podatnik może również korzystać z innych, dowolnych kontroli o charakterze biznesowym. Zapewnienie integralności i autentyczności pochodzenia faktury elektronicznej nie powinno więc sprawiać istotnych trudności podatnikom.