Podwyżka stawki akcyzy na papierosy, opodatkowanie suszu tytoniowego i ograniczenia w obrocie dodatkami do paliw silnikowych – takie zmiany czekają podatników od 1 stycznia 2013 r.
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) wprowadzi ustawa okołobudżetowa, która czeka już tylko na podpis prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
Najważniejszą zmianą jest opodatkowanie akcyzą wysuszonych liści tytoniu. Do tej pory susz tytoniowy w ogóle nie był objęty tą daniną, z czego korzystali palacze, którzy kupowali go, cięli liście i samodzielnie skręcali sobie papierosy. Od stycznia liście tytoniu będzie można legalnie kupić tylko w opakowaniach z naniesionymi znakami akcyzy, oznaczającymi, że została ona zapłacona. Stawka podatku będzie wynosić 218,40 zł za kilogram, czyli tyle samo, co na tytoń do palenia.