Przyznanie się do przewinienia, zanim dowie się o tym organ podatkowy, wyłączy odpowiedzialność karną skarbową. Nieuczciwy podatnik może też dobrowolnie poddać się karze.

Czy czynny żal zwolni z grzywny

Podatnik pół roku temu kupił samochód za 60 tys. zł. Nie wiedział, że trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), więc tego nie zrobił. Teraz chciałby naprawić przeoczenie – złożyć deklarację i uregulować należność. Czy okazanie czynnego żalu uwolni go od kary grzywny za wykroczenie?

Czy mimo kontroli można jeszcze złożyć czynny żal

Podatnik nie rozliczał VAT, mimo że był do tego zobowiązany w związku z utratą prawa do zwolnienia podmiotowego. Zostało to ujawnione w trakcie kontroli podatkowej. Czy złożenie czynnego żalu będzie w tym wypadku skuteczne?

Czy korekta deklaracji podlega karze

Podatnik zastosował niewłaściwą stawkę ryczałtu ewidencjonowanego, przez co zaniżył podatek. Czy składając korektę deklaracji rocznej, musi składać osobne pismo – czynny żal?

Czy czynny żal kasuje odsetki od nieterminowej wpłaty

Podatnik otrzymał darowiznę. W ciągu miesiąca złożył deklarację podatkową i otrzymał decyzję ustalającą wysokość podatku. Nie wpłacił go jednak – tak jak powinien – w terminie dwóch tygodni. Zamierza złożyć czynny żal. Czy takie pismo spowoduje, że nie będzie musiał też płacić odsetek od zaległości?

Czy zawsze jest kara za wykroczenie skarbowe

Podatnik nie zapłacił PCC od zawartej trzy lata temu pożyczki. Czy będzie odpowiadał za wykroczenie skarbowe?

Czy można poddać się karze

Urząd celny prowadzi postępowanie przygotowawcze w związku z popełnieniem przestępstwa skarbowego. Czy dobrowolne poddanie się karze pozwoli uniknąć postępowania sądowego?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznej wersji eDGP: Jak uniknąć kary za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.