Prostsze stosowanie stawki 0 proc., modyfikacja zasad dotyczących miejsca świadczenia – to przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT.
Nowe przepisy (po poprawkach Senatu pracuje nad nimi Sejm – dziś planowane jest głosowanie) wejdą w życie częściowo od 1 stycznia 2014 r., a częściowo – jak chcą senatorowie – od 1 kwietnia, choć pierwotnie wskazywano na początek nowego roku. W efekcie eksporterzy i importerzy będą mieli więcej czasu na dostosowanie się do zmian.
Projekt zakłada, że zmienią się m.in. definicje eksportu i importu. Chodzi o lepsze odzwierciedlenie w ustawie przepisów unijnej dyrektywy 112. Różnica między obecnymi definicjami a tymi, które będą obowiązywać, polega na tym, że przywóz lub wywóz towarów z kraju zastępuje się przywozem lub dostawą na lub poza teren Unii Europejskiej. Obecnie podatnicy muszą się posiłkować dyrektywą oraz orzecznictwem sądów administracyjnych, aby właściwie określić, czym jest import i eksport. Po zmianach będzie to wynikało wprost z ustawy o VAT.