Mimo planów od 1 stycznia 2013 r. instytucje finansowe prowadzące rachunki papierów wartościowych (np. biura maklerskie) nie będą płatnikami zryczałtowanego podatku od dokonywanych za ich pośrednictwem wypłat z tytułu dywidend, umorzenia udziałów lub akcji, likwidacji osób prawnych itp. Taką zmianę w CIT przewidywał projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o PIT i niektórych innych ustaw.
Nie oznacza to jednak, że resort finansów zrezygnował z tego pomysłu. Zgodnie z zapowiedziami, ma wrócić do prac nad tym projektem w przyszłym roku. Zmiana może więc zacząć obowiązywać od 2014 r.
Piotr Szczęsny z Izby Domów Maklerskich zwraca uwagę, że nowe obowiązki będą się wiązać z dużymi zmianami administracyjnymi, operacyjnymi i informatycznymi w firmach inwestycyjnych. Dostosowanie się do nowych przepisów będzie więc wymagało czasu. Z tego względu, jego zdaniem, w dalszych pracach nad zmianą ustawy o CIT trzeba będzie uwzględnić wystarczająco długie vacatio legis, np. roczne.
Etap legislacyjny
Projekt zmian w ustawie m.in. o CIT