Projekt drugiej ustawy o deregulacji zawodów zakłada, że każdy będzie mógł wydawać opinie podatkowe, prowadzić księgi i ewidencje oraz wypełniać deklaracje.

Znamy już rozwiązania zawarte w projekcie drugiej ustawy o deregulacji zawodów, dotyczące doradców podatkowych. Zgodnie z zapowiedziami zakres doradztwa podatkowego się nie zmieni. Dalej będzie to udzielanie porad, opinii i wyjaśnień podatkowych, prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzanie zeznań i deklaracji oraz reprezentowanie podatników w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej. Obecnie jednak do odpłatnego wykonywania tych czynności uprawnieni są jedynie doradcy podatkowi, biegli rewidenci, radcowie prawni, adwokaci i spółki uprawnione do doradztwa podatkowego (ich listę prowadzi Krajowa Izba Doradców Podatkowych). Co więcej, część tych czynności (z wyjątkiem reprezentacji podatników przed organami podatkowymi i sądami) mogą też wykonywać osoby posiadające uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jednak zgodnie z projektem czynnościami zastrzeżonymi jedynie dla doradców podatkowych i pozostałych grup będzie tylko reprezentacja przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Oznacza to, że każda osoba bez żadnych uprawnień będzie mogła odpłatnie doradzać w sprawach podatkowych.

Projekt przewiduje również, że doradcy podatkowi będą mogli zostać zatrudnieni w innych podmiotach niż spółki doradztwa podatkowego.

Przewidziano też zmiany dla kandydatów na doradców. Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje, że egzamin na doradcę pozostanie. Nie zmieni się również jego zakres. Doradcy podatkowi będą mogli dalej wykonywać takie usługi jak obecnie, co oznacza, że na egzaminie będzie sprawdzana wiedza z zakresu dwunastu dziedzin, o których mowa w art. 20 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213). Przypomnijmy, że chodzi m.in. o prawo materialne podatkowe, podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego, postępowanie przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo karne skarbowe czy rachunkowość. Kandydaci będą zdawali egzamin przed państwową komisją egzaminacyjną, która jest również odpowiedzialna za przygotowanie testów i kazusów. Są one powszechnie dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Zmienią się jednak przepisy dotyczące praktyki zawodowej. Będzie się ona odbywała się jedynie u doradcy podatkowego i potrwa 6 miesięcy. Dziś praktyki trwają dwa lata, z czego pół roku w organach podatkowych (urząd skarbowy, urząd kontroli skarbowej, izba skarbowa). Kandydaci, którzy mieli na studiach przedmioty objęte zakresem egzaminu na doradcę, będą mogli ubiegać się o zaliczenie jego części bez zdawania.

Projekt zmian m.in. w ustawie o doradztwie podatkowym powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zmiany mają zacząć obowiązywać prawdopodobnie od 2013 r.

Praktyka zawodowa będzie odbywała się jedynie u doradcy podatkowego i potrwa 6 miesięcy. Dziś praktyki trwają dwa lata, z czego pół roku w organach podatkowych