Podatnicy, którzy zaliczają pełną opłatę za wynajem samochodu do kosztów uzyskania przychodów, nie mogą spać spokojnie. W razie kontroli fiskus może zakwestionować takie postępowanie.

Rozbieżność poglądów

Wynika to z interpretacji ministra finansów, która stoi w sprzeczności z dwoma tegorocznymi wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pierwszy został wydany 16 marca 2012 (sygn. akt II FSK 2030/10), natomiast drugi 17 października 2012 r. (sygn. akt II FSK 467/11).