Czynsz za wynajęcie mieszkania – nawet tylko na jeden dzień – trzeba opodatkować. Daniny nie zapłaci tylko podatnik, którego roczny przychód ze wszystkich źródeł nie przekroczy 3091 zł.
Nasz czytelnik w grudniu na jeden dzień wynajął mieszkanie ekipie telewizyjnej, za co otrzymał 2 tys. zł. Pracownik ekipy filmowej, który zawarł z nim umowę, poinformował go, że od tak małej kwoty nie musi uiszczać żadnych podatków.
– Pracownik telewizji wprowadził go w błąd. Wynajmujący powinien zapłacić podatek dochodowy od otrzymanego honorarium – tłumaczy Andrzej Pośniak z CMS Cameron McKenna.
Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby dochód z najmu był np. jedynym przychodem podatnika. Jeśli jego łączne przychody w ciągu roku nie przekroczyłyby kwoty wolnej od podatku, czyli 3091 zł, nie musiałby płacić PIT. Dochód z najmu musiałby jednak do 30 kwietnia 2013 r. wykazać w zeznaniu podatkowym za 2012 r.
Osoba wynajmująca mieszkanie może wybrać jedną z dwóch form opodatkowania: na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej (18 i 32 proc.) albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
– W sytuacji gdy podatnik incydentalnie wynajął mieszkanie na 10 godzin ekipie telewizyjnej, wydaje się, że korzystniej zapłacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wymaga to załatwienia kilku formalności, ale stawka podatku wynosi 8,5 proc. – radzi Andrzej Pośniak.
Podatnik musi nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął przychód z najmu, złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na swój adres zamieszkania pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli wynagrodzenie otrzymał w grudniu, takie oświadczenie musi złożyć do końca roku. Do końca stycznia 2013 r. ma natomiast czas na złożenie zeznania na formularzu PIT-28 i zapłatę podatku.
– Jeśli podatnik nie zdąży złożyć stosownego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania we właściwym terminie, pozostanie mu opodatkowanie według skali. Rozliczenie musi zrobić do końca kwietnia roku następnego wraz z rozliczeniem przychodów z pozostałych źródeł w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-36 – dodaje ekspert.
291 036 tylu podatników zapłaciło ryczałt z najmu w 2011 r.