Naczelny Sąd Administracyjny nadal wydaje sprzeczne wyroki dotyczące wydatków na spotkania z kontrahentami w restauracji. Rozbieżne orzecznictwo sprawia, że podatnicy nie wiedzą, czy i kiedy mogą je zaliczyć do kosztów podatkowych.
25 maja i 1 czerwca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa wyroki dotyczące tych kwestii. I choć w obu przypadkach wątpliwości dotyczyły spotkań wspólnika spółki komandytowej z klientami, to składy orzekające doszły do różnych wniosków, interpretując ten sam przepis.

Znaczenie terminów