Spółka z siedzibą w Polsce jest dystrybutorem rozwiązań IT. W ramach działalności wypożycza (bez wynagrodzenia) kontrahentom sprzęt informatyczny na próbę. Odbywa się to na podstawie umowy wypożyczenia (najmu) na okres standardowo do 30 dni. Jeśli sprzęt nie zostanie zwrócony w terminie, dochodzi do sprzedaży.

Spółka kupuje wynajmowany sprzęt od dostawcy – firmy powiązanej kapitałowo z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a towar wysyłany jest bezpośrednio do kontrahenta. Na podstawie wystawionej faktury przez dostawcę spółka rozpoznaje wewnątrzwspólnotowe nabycie, wykazuje w deklaracjach VAT UE i VAT-7 i ewidencjonuje jako zapas w księgach. Po zakończeniu wynajmu sprzęt zwracany jest bezpośrednio dostawcy. To on, po otrzymaniu towaru, wystawia korektę „na minus” (tzw. credit note) do uprzednio wystawionej dla spółki faktury. Wtedy spółka koryguje deklaracje VAT UE i VAT-7 oraz wyksięgowuje towar z zapasów.

Dariusz Trzaska, radca prawny, jest zdania, że spółka prawidłowo określiła obowiązki w związku z nabyciem i zwrotem towarów w stosunku do dostawcy. W przypadku jej relacji z kontrahentem krajowym, w ocenie eksperta, mamy do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

– Oznacza to, że samo wydanie towarów w celu testów z zamiarem ich sprzedaży jest traktowane jako opodatkowana dostawa towarów. Wiąże się to z koniecznością wystawienia faktury VAT na zasadach ogólnych dokumentującej sprzedaż i ewentualnie dokonania korekty faktury VAT, jeżeli kontrahent nie zdecyduje się na zakup testowanego sprzętu – podkreśla Dariusz Trzaska.

Ekspert dodaje, że umowa najmu nie może być umową nieodpłatną. Z art. 659 par. 1 kodeksu cywilnego wynika, że odpłatność jest jej cechą charakterystyczną. Przy braku odpłatności mamy do czynienia z umową użyczenia. Bez względu na to, jak nazwiemy umowę, na podstawie której kontrahent spółki będzie używał sprzętu informatycznego, chodzi o opodatkowaną dostawę w rozumieniu ustawy o VAT.

W przypadku zwrotu towaru spółka będzie miała prawo do korekty faktury. Wynika to z par. 13 ust. 1 w związku z par. 13 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 360). Ta faktura korygująca powinna zostać uwzględniona w rejestrach VAT i deklaracji VAT-7 w terminie określonym w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT (Dz.U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), pomniejszając podatek należny.

Projekt „Świadomy Podatnik”
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, pod patronatem DGP, prowadzi projekt: „Świadomy Podatnik”. Celem projektu jest podnoszenie wiedzy podatkowej przedsiębiorców. W ramach tej akcji podatnicy mogą zgłaszać problemy podatkowe, które będą bezpłatnie rozwiązywać doradcy podatkowi. Rozwiązania publikujemy na łamach DGP. Pytania można zadawać przez stronę www.radapodatkowa.pl  lub wysłać zapytanie na adres sekretarz@radapodatkowa.pl . W ramach projektu organizowane są regionalne konferencja dla przedsiębiorców. Najbliższa ma odbyć się 9 listopada 2012 r. w Warszawie.