Skarżącym był samorząd zawodowy – Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych – który w 2004 r. kupił ze środków własnych oraz częściowo z kredytu kamienicę. Obecnie jest to siedziba samorządu.

W kolejnych latach budynek został wyremontowany i przystosowany do potrzeby nowego właściciela. W tym okresie działalność izby była finansowana ze składek członkowskich i opłat za wpis na listę diagnostów laboratoryjnych i do ewidencji laboratoriów.

Obecnie w 2012 r. izba zamierza rozpocząć w części budynku działalność gospodarczą. Będzie organizowała szkolenia oraz odpłatnie wynajmie pomieszczenia szkoleniowe i biurowe. Problem polegał na tym, czy po przeznaczeniu części wyremontowanego budynku na prowadzenie działalności gospodarczej będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od składek członkowskich przeznaczonych na zakup i remont nieruchomości.

Jej zdaniem nie będzie miała takiego obowiązku, ponieważ zastosowanie ma zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn.zm.). Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.

Minister finansów uznał jednak, że skoro skarżąca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w części pomieszczeń, to musi od składek przeznaczonych na zakup i remont budynku zapłacić podatek.

Sąd przyznał rację izbie. Wskazał, że istotny dla zastosowania zwolnienia są moment zakupu budynku i moment remontu, a więc zdarzenia związane z wydatkowaniem środków ze składek. Ponieważ w momencie wydawania środków izba nie prowadziła działalności gospodarczej, to może skorzystać ze zwolnienia z CIT. Sędzia Jolanta Sokołowska dodała, że fakt późniejszego rozpoczęcia działalności w części budynku nie może pozbawić samorządu zwolnienia podatkowego. Wyrok jest nieprawomocny.

Ponieważ w momencie wydawania środków izba nie prowadziła działalności gospodarczej, to może skorzystać ze zwolnienia z CIT

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 6 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 504/12.