Od 1 stycznia 2012 r., gdy zaczęły obowiązywać zmienione przepisy art. 14a Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), nakazujące ministrowi finansów wydawanie interpretacji ogólnych na wniosek, podatnicy złożyli w sumie 101 takich wniosków. Aż 38 z nich dotyczyło jednak innych spraw, np. były to wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej. Tak wynika z danych udostępnionych nam przez Ministerstwo Finansów.

Wielu podatników, występując o interpretację podatkową w swojej indywidualnej sprawie, zamiast wypełnić formularz ORD-IN, wypełnia ten dotyczący interpretacji ogólnej (ORD-OG).

Taki błąd ma charakter formalny. Podatnik zostanie wezwany do jego poprawienia. Może to zrobić albo przez przygotowanie nowego wniosku, albo przez złożenie wyjaśnień na piśmie. Może wtedy poprosić o potraktowanie jego wcześniejszego wniosku jako wniosku o interpretację indywidualną.

Błąd może wydłużyć czas oczekiwania na wydanie interpretacji – ponad przewidziane prawem trzy miesiące.

– Termin na zajęcie stanowiska w indywidualnej sprawie powinien liczyć się od momentu, gdy podatnik złoży wniosek na właściwym formularzu – wyjaśnia Dorota Szubielska, radca prawny w kancelarii Chadbourne & Parke.