Podatnik zajmujący się odsprzedażą samochodów może odliczyć cały VAT – również od samochodów służących do jazd testowych oraz aut zastępczych. Tak orzekł WSA w Poznaniu.
Skarżącym był diler samochodowy. Wyjaśnił, że nabywa samochody od podatników VAT. Auta można podzielić na dwie kategorie: samochody, które bezpośrednio po zakupie są sprzedawane klientom, oraz takie, które przed sprzedażą są wykorzystywane przez firmę do jazd testowych, jako auta demonstracyjne, do wypożyczania klientom serwisu i do jazd służbowych pracowników. Ich podstawowym przeznaczeniem jest odsprzedaż. Spór dotyczył tego, czy w obecnym stanie prawnym (od 1 stycznia 2011 r.) dilerowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od wszystkich samochodów.
Sąd przyznał, że skarżącej spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia pojazdów wykorzystywanych czasowo do jazd próbnych lub jako auta zastępcze. Takie ich wykorzystywanie oznacza, że nie tracą one waloru towarów handlowych. Sąd orzekł, że podatnik ma również prawo do odliczenia podatku od paliwa. Nie może jednak odliczyć VAT w przypadku samochodów wykorzystywanych przez pracowników, ponieważ nie można ich uznać za towar handlowy. Spółce nie przysługuje również prawo do odliczenia podatku od paliwa do nich. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 4 października 2012 r., sygn. akt I SA/Po 629/12.