Zwolnieniem objęta jest nie tylko zwracana przez firmę kwota na zakup okularów korekcyjnych, ale także szkieł kontaktowych.
Przychód uzyskany przez pracownika w związku ze zwrotem kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych jest wolny od PIT, jeśli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego (ponad 4 godziny dziennie). Wolne od podatku są bowiem świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bhp, jeśli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Soczewki (szkła) kontaktowe przeznaczone (zgodnie z zaleceniem lekarza) do korekty wzroku pracownika przy obsłudze monitora spełniają ten sam cel co okulary korygujące wzrok. Oznacza to, że zakup przez pracodawcę takich soczewek należy zaliczyć do świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT (por. interpretacja ministra finansów z 16 marca 2011 r.; sygn. DD3/033/30/CRS/11/95).