Trybunał Konstytucyjny uznał dziś, że brak przedawnienia zobowiązania podatkowego w sytuacji, gdy zostało ono zabezpieczone hipoteką przymusową, tj. zajęciem nieruchomości, jest niezgodny z konstytucją.

Tak orzekł TK w sprawie o sygn. SK 40/12.

Według TK ustawowe przedawnienie zobowiązania podatkowego z upływem pięciu lat nie może zależeć od tego jakiego rodzaju majątkiem dysponuje podatnik. Instytucja przedawnienia powinna być równa dla wszystkich.