Podatnik ma prawo złożyć wniosek do urzędu skarbowego. Jednak decyzja o jej przyznaniu zależy wyłącznie od uznania urzędników.

O ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych mogą wnioskować zarówno podatnicy – osoby fizyczne nieprowadzące firm, jak i przedsiębiorcy. Rodzaje ulg, których może udzielić organ podatkowy, wymienione zostały w art. 67a Ordynacji podatkowej. Przepis ten wymienia po pierwsze, odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty. Po drugie, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji. Po trzecie, umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa (art. 67a par. 2 Ordynacji podatkowej).

Ponieważ ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych mają charakter wyjątkowy i stanowią odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, wyjątkowy charakter mają także okoliczności uzasadniające ich stosowanie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można uzyskać ulgę w spłacie podatku
W pełnej wersji artykułu:
- Kto decyduje o uldze
- Jak złożyć wniosek i ulgę w spłacie
- Jak uzyskać ulgę dla przedsiębiorców
- Jak uzasadnić wniosek o ulę