Ministerstwo Finansów poinformowało o tym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 7370/12). Resort przekonuje, że działania fiskusa nie posiadają cech inwigilacji w życie prywatne obywateli.

Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego mienia, jeżeli nie znajdują one pokrycia w dotychczasowym majątku pochodzącym z przychodów wcześniej opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. MF podkreśla, że w kręgu zainteresowania urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej są głównie osoby fizyczne, które dokonują dużych wydatków przy ujawnianiu niskich dochodów.

MF tłumaczy, że w przypadku podatników, u których wystąpiła nadwyżka wydatków nad przychodami, przeprowadzane są najpierw czynności weryfikacyjne. Gdy te nie wyjaśniają nadwyżki, urzędy kontroli skarbowej wszczynają postępowanie kontrolne w trybie ustawy o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 214 z późn. zm.). Urzędy skarbowe wszczynają postępowanie podatkowe w trybie Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Tylko w wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego lub podatkowego może zostać wydana decyzja ustalająca podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł.