Sprzedaż akcji przez pracownika, który nabył je w ramach programu lojalnościowego, będzie przychodem z kapitałów pieniężnych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Skarżąca spółka jest oddziałem międzynarodowej grupy z siedzibą w Szwajcarii. Chce ona wzmocnić lojalność kluczowych pracowników i bardziej zaangażować ich w rozwój oddziału. W związku z tym wdrożyła program akcji. Polega on na tym, że wybrani pracownicy spółki (córki) otrzymują niezbywalne warunkowe prawo do nabycia określonej liczby bezpłatnych akcji spółki szwajcarskiej (matki). Realizacja tego prawa ma nastąpić po trzech latach, pod warunkiem że pracownik sam nie zrezygnuje z pracy w firmie lub nie zostanie zwolniony. Po nabyciu akcji osoba będzie mogła je sprzedać. Skarżąca nie będzie jednak monitorowała momentu, w którym przyznane prawo zostanie zrealizowane. Podkreśliła też, że przekazanie akcji pracownikom nie będzie zależało od jej decyzji. Koszt uczestnictwa w programie ponosi skarżąca. Problem polegał na tym, czy musi ona pobierać zaliczkę na podatek dochodowy. Aby odpowiedzieć na to pytanie, sąd musiał rozstrzygnąć, czy pracownicy uzyskują przychód w ramach stosunku pracy, czy też przychód ze sprzedaży akcji należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych. Minister finansów w zaskarżonej interpretacji indywidualnej uznał, że jest to przychód z pracy i w konsekwencji spółka jako płatnik musi pobrać zaliczki na podatek dochodowy. Minister uzasadniał, że w omawianym przypadku pracodawca ponosi wydatek za pracownika. Co więcej, gdyby dana osoba nie była pracownikiem, to nie wzięłaby udziału w programie.
Sąd, oceniając interpretację, uznał, że jest ona nieprawidłowa. Pracownicy po otrzymaniu akcji mogą nimi swobodnie dysponować. Sprzedaż akcji jest więc dla nich przychodem z kapitałów pieniężnych. Jako podstawę prawną sąd wskazał art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, a także z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. W efekcie spółka nie musi pobierać zaliczek na podatek. Wyrok jest nieprawomocny.