To jeden z pomysłów Ministerstwa Finansów na przeciwdziałanie korupcji wśród celników. Został on ujęty w opublikowanym w piątek projekcie założeń do nowelizacji ustawy o służbie celnej. Jednak to nie wszystkie propozycje resortu. Ministerstwo chce wprowadzić możliwość poddania badaniu psychofizjologicznemu funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w oddziałach granicznych albo przewidywanych do takiej służby. Już teraz podobne badania są przeprowadzane w innych służbach.

Możliwość kierowania na takie badania w przypadku złożenia wniosku przez zainteresowanego ma również mieć szef służby celnej. Z tego uprawnienia funkcjonariusz celny będzie mógł skorzystać np. w celu oczyszczenia się z podejrzeń w postępowaniu dyscyplinarnym.

Korupcji ma również zapobiec zakaz korzystania z prywatnych przenośnych urządzeń elektronicznych w czasie pełnienia służby w oddziałach granicznych oraz w komórkach ds. zwalczania przestępczości. Dotyczy to nie tylko telefonów, ale i smartfonów, laptopów czy tabletów. Resort finansów chce wyeliminować możliwość informowania nieuprawnionych podmiotów o działaniach służby.

Oprócz zmian o charakterze antykorupcyjnym planowane są takie, które ułatwią kontrole. Przykładowo wprowadzona będzie możliwość zatrzymania środka transportu przez nieoznakowane pojazdy, choć sami funkcjonariusze będą umundurowani.

Ponadto w celu ustalenia sprawców oraz uzyskania dowodów przestępstw, w tym również skarbowych, funkcjonariusze celni będą mogli posługiwać się pojazdami o niemożliwych do zweryfikowania danych identyfikacyjnych (np. numery rejestracyjne).

Etap legislacyjny

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Finansów