Podczas wykonywania czynności służbowych celnicy mają do dyspozycji cały katalog działań . Od siły fizycznej zaczynając, poprzez paralizatory, siatki obezwładniające, a nawet broń palną.
Do zadań Służby Celnej należy nie tylko obsługa importerów i eksporterów. Służba celna zajmuje się także zwalczaniem przestępczości.
W celu wykonywania tych zadań ustawodawca upoważnił celników do stosowania środków przymusu. Tak jak policji przysługuje im prawo do zatrzymywania i przeszukiwania osób, zatrzymywania rzeczy oraz przeszukiwania pomieszczeń, bagażu, ładunku, środków transportu i statków w trybie i przypadkach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego. Jeżeli podczas kontroli podatnicy nie będą stosować się do poleceń lub będą stawiać opór, celnicy będą mogli zastosować środki przymusu bezpośredniego.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Czy blokadę na koła należy założyć po stronie kierowcy i odpowiednio oznaczyć?
- Czy kobiety w ciąży powinny być traktowane w sposób szczególny?
- Czy celnik, który używa środków przymusu, musi zabezpieczyć ślad?