Zakłady pracy obdarowują pracowników paczkami, talonami, bonami, ale także kartami podarunkowymi typu pre-paid. Ostatnia opcja jest wygodna dla pracodawcy, który chciałby uniknąć wyboru prezentów i zakupów oraz formalności podatkowych.
Popularność tego rozwiązania bierze się również stąd, że środki przekazane na karcie do kwoty 380 zł nie podlegają opodatkowaniu i w przeciwieństwie do gotówki są prawdziwie namacalnym prezentem. Pracodawca nie musi jako płatnik rozliczający za pracownika bieżący podatek od wszelkich świadczeń płacowych i pozapłacowych odprowadzać zaliczek na PIT.
Zgodnie z ogólnymi zasadami do przychodów ze stosunku pracy zalicza się każde świadczenie, które pracownik otrzymał w związku z zatrudnieniem u pracodawcy. Chodzi zarówno o pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.