Podatnik, który dostał od Skarbu Państwa odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego, nie zapłaci od otrzymanej kwoty podatku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Skarżący otrzymał odszkodowanie za przewlekłość postępowania przed dwoma sądami rejonowymi i twierdził, że jest ono zwolnione z PIT. Organ podatkowy uznał jednak, że zasądzone pieniądze nie są ani odszkodowaniem, ani zadośćuczynieniem, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 i 3b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
Zgodnie z tymi przepisami wolne od podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych. Zwolnione są też inne odszkodowania lub zadośćuczynienia, otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej – do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie.